Organizator:

21 maja 2021, godz. 9.00 - 14.00

dobór i utrzymanie roślin, retencja, koncepcja miasta gąbki

ZIELEŃ MIEJSKA W CZASIE SUSZY

webinarium

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Do webinarium pozostało:

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Partnerzy wydarzenia:

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

  • Możliwości zagospodarowania odpadów zielonych i odpadów z terenów zieleni
  • Technologie i instalacje do kompostowania odpadów - jak to wygląda w praktyce?
  • System odbioru odpadów zielonych w systemie odbioru odpadów komunalnych
  • Kiedy i jak można stosować nawozy organiczne wytwarzane z odpadów zielonych?
  • Rozwiązania wspierające pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni
  • Rozwiązania wspierające zagospodarowanie odpadów z terenów zieleni

..to tylko wybrane zagadnienia, które zostaną omówione podczas webinarium, które odbędzie się już 30 marca 2021.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Do udziału w webinarium zapraszamy:

Pracowników Zarządów Zieleni i ogrodników miejskich; Pracowników samorządowych; Decydentów w jednostkach oświatowych, Architektów krajobrazu; Projektantów; Inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich; Pracowników Zarządów Dróg i Zieleni

Webinarium, można obejrzeć, niezależnie od sytuacji bez bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub innymi uczestnikami szkolenia, ale z możliwością komunikacji na czacie. Wiedza dostępna jest dokładnie w tej samej formie, jak podczas warsztatów stacjonarnych.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

Ilość miejsc ograniczona.

Zastrzegamy możliwość zakończenia rejestracji po wyczerpaniu puli dostępnych miejsc.

Program 2. Forum Zarządcy Zieleni

W programie webinarium m.in.:

Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się m.in.: czym różni się monitorowanie suszy w przestrzeni miast od monitorowania suszy rolniczej i jakimi wskaźnikami oceny suszy można się posłużyć dla obszarów biologicznie czynnych w miastach.


Przedstawione zostaną także możliwości wykorzystania danych przestrzennych i teledetekcyjnych przy wyznaczaniu obszarów wrażliwych na susze i fale upałów.


Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócimy na kondycję roślin, warunki termiczne miasta, uszczelnienie powierzchni oraz rolę błękitno-zielonej infrastruktury w działaniach adaptacyjnych.

Łódź, jak każde intensywnie zabudowane miasto, mierzy się z poważnym zagrożeniem suszą i powodziami miejskimi.

Po wieloletnich obserwacjach skutków opadów nawalnych i długotrwałych okresów bezdeszczowych wiemy, że aby przeciwdziałać tego typu zjawiskom potrzebna jest zmiana podejścia do obecności wody w mieście i wdrożenie wielu różnych rozwiązań jednocześnie. Nie tylko jednak różnorodność rozwiązań, ale także współdziałanie z mieszkańcami stanowi kluczowy element tego procesu.

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną pomysły Łodzi na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, zarówno sukcesywnie wprowadzane w ramach inwestycji publicznych, jak i proponowane mieszkańcom dobre praktyki, które mogą wprowadzać przy swoich domach.

Jak technologia Hydrobox pomaga w utrzymaniu zieleni miejskiej w czasie suszy

W rozwiązywaniu problemu niedoboru wody dla roślin, pomocna jest polska technologia Hydrobox - dzięki niej woda zatrzymywana jest w glebie w taki sposób, aby jak najdłużej była dostępna dla roślin. Dzięki temu rozwiązaniu drzewa, krzewy oraz inne rośliny ozdobne będą bardziej odporne na suszę.

W jaki sposób technologia Hydrobox pomaga roślinom oraz gdzie znajduje zastosowanie? Odpowiedź na to pytanie zostaną udzielone podczas prelekcji. Omówione zostaną kwestie przydatności stosowania Hydrobox w nasadzeniach roślin na terenach miejskich, działanie oraz korzyści wynikające z zastosowania Hydrobox.

Ponadto zaprezentowane zostaną przykłady nasadzeń z zastosowaniem technologii Hydrobox.

Wybrane przykłady rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury jako element adaptacyjny zmian klimatu w Katowicach

(m.in zielone dachy i ściany)

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jaką część flory miast mogą stanowić gatunki obce oraz skąd się biorą. Analizując obszary pochodzeń i sposoby introdukcji oraz cechy historii życia obcych gatunków roślin w miastach dowiemy się, czy mają one jakąś tajną broń czy po prostu są podobne do gatunków rodzimych oraz dlatego osiągają sukces. Uczestnicy dowiedzą się również tego, skąd to wiemy oraz w jaki sposób możemy śledzić gatunki obce w miastach.


Łatwe i skuteczne zarządzanie wodą opadową z Leca® KERAMZYTEM

Wykład poświęcony będzie gatunkom inwazyjnych drzew i krzewów obcego pochodzenia, rosnących i rozprzestrzeniających się w dużych miastach z uwzględnieniem Wrocławia.

Omówione zostaną zagadnienia struktury populacji obcych gatunków drzew i krzewów w warunkach dużej aglomeracji miejskiej z uwzględnieniem miejskiej wyspy ciepła oraz wpływu użytkowania obszaru miejskiego na populację inwazyjnych gatunków.


Nowe, topowe odmiany róż okrywowych o doskonałej odporności na suszę

Dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej w mieście do zmian klimatycznych –ścieżka bydgoska

  • Dlaczego wodociągi bydgoskie porządkują sieć kanalizacji deszczowej, jakimi metodami to robią?
  • Co zawiera projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy, dlaczego jest nowatorski i pionierski?
  • Jakie są pierwsze efekty wspomnianego projektu i jakie będą korzyści dla mieszkańców i miasta po całkowitym zakończeniu prac w Bydgoszczy?

To tylko wybrane pyatnia na które odpowiedzi poszukamy już 21 maja podczas webinarium.

Odpowiedzi na pytania uczestników


Z uwagi na fakt, iż program jest aktualizowany - poszczególne elementy programu wydarzenia mogą ulec zmianie

Webinarium - krok po kroku

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Koszt udziału w webinarium

49 zł netto/osobę + VAT

60,27 zł brutto

* dla pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników parków, pracowników administracji państwowej, szkół i uczelni

(podaj służbowy adres e-mail i zaznacz odpowiednie pole w formularzu zapisu)

Cena "first minute"
Zgłoszenia wysłane do 09.11.2020 włącznie:

Zgłoszenia wysłane od 10.11.2020:

bezpłatnie*

99 zł netto/osobę + VAT

121,77 zł brutto

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Udział w webinarium jest bezpłatny dla: pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni - prosimy o podanie służbowego adresu e-mail podczas rejestracji.


Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 99 zł netto/osobę.


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji uprawnionej do bezpłatnego udziału zobowiązują się do uiszczenia opłaty.


Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić za uiszczeniem opłaty jak wyżej. W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000.


W przypadku osób prywatnych rejestrujących się na webinarium, aby otrzymać link do udziału w webinarium (w dniu webinarium) konieczne jest opłacenie proformy, którą otrzymają Państwo po dokonaniu rejestracji.


Rezygnacje z udziału w webinarium przyjmujemy mailowo (na adres m.lukaszewicz@abys.pl)

do dnia 20 maja do godziny 12:00.

W przypadku nieotrzymania rezygnacji przyjmujemy że biorą Państwo udział w webinarium.


Regulamin uczestnictwa w webinarium

Do pobrania:

Polityka prywatności

Prelegenci zaproszeni do współpracy

Absolwentka kierunku inżynieria środowiska, a obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Naukowo zajmuje się adaptacją obszarów miejskich i rolniczych do zmian klimatu.

Jej badania skupiają się na zrównoważonym zagospodarowaniu wód opadowych na terenach rolniczych i miejskich, wyznaczaniu obszarów wrażliwych na suszę w przestrzeni miast oraz obszarów podatnych na generowanie spływu powierzchniowego.

Jednym z celów tych badań jest wspomaganie wegetacji roślin w budownictwie, rolnictwie, inżynierii i ochronie środowiska.

Jolanta Dąbrowska


Uniwersytet Przyrodniczy

we Wrocławiu

Katarzyna Pędziwiatr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu


Sweco Polska


Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem oraz analiz przestrzennych.

Absolwentka ochrony środowiska, od 2017 roku pracuje w Sweco Polska (wcześniej Sweco Consulting), jednocześnie prowadząc badania naukowe na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Interesuje się tematyką zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania środowiska przyrodniczego. Posiada doświadczenie zdobyte w wielu projektach. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi projektowaniem sieci zadrzewień, wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi GIS oraz danych pochodzących ze skaningu laserowego jak i danych satelitarnych w zakresie badań przyrodniczych.Aleksandra Sztuka - Tulińska


Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.


Członek Zarządu Stowarzyszenia Ogrody w STU-DNIACH. Z zawodu historyczka architektury i architektka krajobrazu. Doświadczenie zawodowe zbierała pracując w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, gdzie odpowiedzialna była za kwestie dotyczące ochrony i rewaloryzacji zabytkowych budynków krajobrazów kulturowych.


Obecnie zaangażowana jest w opracowywanie, opiniowanie i tworzenie nowych i rewaloryzowanych przestrzeni publicznych z naciskiem na komponent zieleni.

Dr hab. Krzysztof Lejcuś


Kierownik projektu Hydrobox 2.0

Naukowiec z wieloletnim doświadczeniem w łączeniu pracy badawczej z wdrożeniową. Kierownik projektu Hydrobox2.0, w ramach którego opracowywane są biodegradowalne wersje produktów Hydrobox. Jest pomysłodawcą i koordynator projektu GEOSAP, w zakresie którego opracowano, opatentowano w UE i skomercjalizowano, nagradzaną na arenie krajowej i międzynarodowej technologię Hydrobox - pozwalającą oszczędzać wodę w rolnictwie i zieleni miejskiej oraz poprawić bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych. Kierownik zespołu, który opracował dla miasta Wrocławia Katalogi dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Autor licznych publikacji naukowych i projektów dla gospodarki.

Magdalena Biela


Zastępca dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach

Zastępca dyrektora w zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT, SAK, Polskiego Stowarzyszenia Zielone Dachy.

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział - Rolniczy, Specjalność - Kształtowanie terenów zieleni.


W swojej pracy zawodowej zajmowała się projektowaniem i utrzymaniem zieleni publicznej. Przez kilka lat pracowała w Urzędzie Miasta w Raciborzu, gdzie zajmowała się ustawą o ochronie przyrody, edukacją ekologiczną i nadzorem nad Arboretum Bramy Morawskiej.

Arkadiusz Jóźwik


Kierownik Produktu

Leca Polska sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Budownictwa i Architektury oraz studiów podyplomowych na Wydziale Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Od ponad 30 lat aktywnie związany z branżą budowlaną podczas których uczestniczył w realizacji wielu projektów kubaturowych i infrastrukturalnych.

Od 18 lat pracuje w firmie Leca w której obecnie jest kierownikiem produktu odpowiedzialnym m.in. za rozwiązania w zakresie zielonych dachów oraz zarządzania wodami opadowymi.


Leca Polska sp. z o.o. zajmuje się produkcją i sprzedażą lekkiego kruszywa ceramicznego – KERAMZYTU. Powszechnie stosowanego w budownictwie, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ekologii i inżynierii środowiska. Jest częścią międzynarodowej organizacji Leca® International skupiającej producentów keramzytu w Europie.

Dr inż. arch krajobrazu, ekspert w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu.

W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska.

Współautorka książki: ‘System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia’, wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pod redakcją Magdaleny Gajewskiej. Pracując jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów.

W latach 2009 -2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 wspólniczka w Rayss Group Sp. z o.o., Sp. k. Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (sak.org.pl).

Dr inż. arch. krajobrazu

Joanna Rayss


członkini zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu,


wspólnik Rayss Group sp. z o.o.

Tomasz Uszyński


Przedstawiciel handlowy

w szkółce roślin Boot & Hortorus

W 2000 roku ukończył Oddział Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie. Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni INTZ NOT/SITO nr 82/2001 . W latach 1998- 1999 odbył szkolenie z zakresu prac w koronach drzew metodami alpinistycznymi w Ośrodku Szkoleniowym Chirurgii Pielęgnacji i Ścinki Drzew mgr inż. Zbigniew Chachulskiego, oraz Kurs II stopnia z zakresu pielęgnowania i ochrony drzew prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew NOT.


Blisko dwadzieścia lat pracy w takich firmach jak AsmaBel, Activum, Biuro Ochrony Środowiska w Warszawie, Boot & Hortorus umożliwiło mu zdobycie niebagatelnego doświadczenia z zakresu projektowania i wykonywania terenów zieleni. W tym czasie, uczestniczył w realizacji licznych inwestycji zieleni przy obiektach sieci handlowych, zieleni drogowej, miejskiej, oraz developerskiej.


Od trzynastu lat zajmuje stanowisko przedstawiciela handlowego w szkółce roślin Boot & Hortorus. Hołduje zasadzie wiedzy praktycznej, ujętej celnie przez Arystotelesa w myśl: „Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie”. Prywatnie miłośnik kuchni myśliwskiej, sportów walki, tańca, pieśni biesiadnej i nieustającego dobrego humoru.


Stanisław Drzewiecki


Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego. Karierę zawodową związał z branżą wodociągowo-kanalizacyjną, zaczynając pracę w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na stanowisku kierownika Działu Eksploatacji. Po przyjeździe do Bydgoszczy od 1988 r. podjął pracę w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego, gdzie zajmował się projektowaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a w 1995 roku - w wodociągach miejskich na stanowisku kierownika Działu Techniczno-Inwestycyjnego. W 1997 wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy.


We wrześniu 1999 został powołany do Zarządu MWiK, w którym do dzisiaj pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2002-2012 kierował modernizacją całego bydgoskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach dwóch projektów inwestycyjnych: Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny (BSWiK) i Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny II (BSWiK II). W tym czasie zrealizowano łącznie 31 zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy wodociągowej i kanalizacyjnej infrastruktury technicznej. Równolegle z pracą zawodową pełnił wiele funkcji w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. W latach 2002-2012 był członkiem Rady Izby, w tym w latach 2004-2006 wiceprezesem, a w latach 2006-2011 prezesem Izby. Ponadto w okresie 2005 – 2006 był członkiem Zarządu Spółki Wodnej Kapuściska. W latach 2013-2016 kierował pracami związanymi z opracowaniem kompleksowego projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy”


Kontakt

Małgorzata Łukaszewicz

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

m.lukaszewicz@abrys.pl

Promocja

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

Partnerzy medialni

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807